חודש: מרץ 2016

לשלם מס בריאות ולקבל חצי שירות

0

לשלם מס בריאות ולקבל חצי שירות, אם אתה היית רופא ואתה יכול לעבוד ב-2 עבודות, אחת בבית חולים א’ והשנייה בבית חולים ב’. בבית חולים א’ אתה מרוויח לפי שעה. בבית חולים ב’ אתה מרוויח לפי ניתוח ופי כמה וכמה. איפה היית מעדיף לנתח ואיפה לשרוף את הזמן ?

איך לבדוק האם יש בועה בשוק המניות בארץ

1

השוק עולה, כולם מרוויחים, אתם רוצים להיכנס גם אבל לא יודעים אם הראלי נגמר, איך לבדוק האם יש בועה בשוק המניות בארץ, איך לדעת האם השוק עוד יכול לעלות. כיצד לחשב האם יש בועה בשוק המניות. על מכפיל הון, מכפיל רווח, היוון ודיבידנדים.