חודש: מאי 2015

כלכלת השיתוף: איום כלכלי או יוזמה מבורכת ?

3

ראשית, כלכלת שיתוף היא כלכלת המונים. אנשים פרטיים משכירים זה לזה מכונית, לוקחים טרמפים בתשלום כנהגי מוניות, משכירים דירות עבור תיירים ומשתמשים בנכסיהם שעד כה שימשו לאיכות חיים כבסיס נוסף להכנסה. האם זה טוב לכלכלה או שיש לאסור את זה ?