1. אם בריבית של 2% הם הראו עלייה של 13% במעו”ף, תאר לך מה היו חוזים אם הם היו יודעים את הריבית….

Comments are closed.