Skip to content

קטגוריה: מניות

איך לבדוק האם יש בועה בשוק המניות בארץ

Posted in מניות, and משבר ומיתון

השוק עולה, כולם מרוויחים, אתם רוצים להיכנס גם אבל לא יודעים אם הראלי נגמר, איך לבדוק האם יש בועה בשוק המניות בארץ, איך לדעת האם השוק עוד יכול לעלות. כיצד לחשב האם יש בועה בשוק המניות. על מכפיל הון, מכפיל רווח, היוון ודיבידנדים.