Skip to content

קטגוריה: משבר ומיתון

הכלכלן הראשי של לאומי ברעיונות לשיפור הצמיחה בישראל

Posted in כללי, and משבר ומיתון

  בעבר ישראל הייתה צומחת 2-3 אחוז יותר משאר מדינות ה-OECD, וזה קרה גם בתקופות לא טובות, 2008-2009 כאשר העולם נעצר – ישראל ממשיכה לצמוח.…

איך לבדוק האם יש בועה בשוק המניות בארץ

Posted in מניות, and משבר ומיתון

השוק עולה, כולם מרוויחים, אתם רוצים להיכנס גם אבל לא יודעים אם הראלי נגמר, איך לבדוק האם יש בועה בשוק המניות בארץ, איך לדעת האם השוק עוד יכול לעלות. כיצד לחשב האם יש בועה בשוק המניות. על מכפיל הון, מכפיל רווח, היוון ודיבידנדים.