Skip to content

קטגוריה: תיירות רפואית

תזונה המפחיתה את הסיכון לחלות בסרטן ואפילו מונעת אותו

Posted in כללי, and תיירות רפואית

כיום כבר ידוע כי תזונה נכונה מפחיתה את הסיכון לחלות בסרטן ואף יכולה במקרים מסוימים למנוע את המחלה. אמנם הבלוג הזה מתרכז בעיקר בכלכלה, אך אין ספק שתזונה נכונה הינה מצרך חשוב לכל נפש ויכולים להשפיע במישרין על הכלכלה (הרגלי צריכה) ובעקיפין (פיריון עבודה גבוה יותר? פחות הוצאות בריאות ?). המאמר עוסק בתזונה הנכונה כדי להימנע מסרטן.

ישראל במקום 3 או תיירות ורפואה יש חיה כזאת?

Posted in תיירות, and תיירות רפואית

מה זה התיירות הרפואית תיירות רפואית הינה שם כולל לטיפולים רפואיים שניתנים לתייר, כלומר אדם שאינו אזרח אותה המדינה בה ניתן הטיפול. בשנים האחרונות עם…