Skip to content

קטגוריה: רפואה

לשלם מס בריאות ולקבל חצי שירות

Posted in רפואה

לשלם מס בריאות ולקבל חצי שירות, אם אתה היית רופא ואתה יכול לעבוד ב-2 עבודות, אחת בבית חולים א’ והשנייה בבית חולים ב’. בבית חולים א’ אתה מרוויח לפי שעה. בבית חולים ב’ אתה מרוויח לפי ניתוח ופי כמה וכמה. איפה היית מעדיף לנתח ואיפה לשרוף את הזמן ?