Skip to content

תגית: תחזית נדל”ן

בכמה באמת יגדלו יחידות הדיור המוצעות ב-2016 או כמה זה 145 פחות 60

Posted in נדל"ן

במשרד האוצר החליטו לאחרונה על היעדים שלהם לשיווק קרקעות ומכרזים עד סוף 2016 בראש ההכרזה עומד המספר – 145,000 יחידות דיור, הגדלה משמעותית לא ?…