Skip to content

תגית: משבר 2007

הענק הירוק או למה צריך לאפשר לבנקים ליפול

Posted in משבר ומיתון

  יש הבדל מהותי בין משברים שנולדים במערכת הפיננסית לבין משברים שהם חלק ממחזור הגאות והשפל של הכלכלה. הפרופ’ כרמן ריינהארט וקנת רוגוף הוכיחו זאת…