Skip to content

תגית: כלכלה

הכלכלן הראשי של לאומי ברעיונות לשיפור הצמיחה בישראל

Posted in כללי, and משבר ומיתון

  בעבר ישראל הייתה צומחת 2-3 אחוז יותר משאר מדינות ה-OECD, וזה קרה גם בתקופות לא טובות, 2008-2009 כאשר העולם נעצר – ישראל ממשיכה לצמוח.…

כלכלת השיתוף: איום כלכלי או יוזמה מבורכת ?

Posted in כללי

ראשית, כלכלת שיתוף היא כלכלת המונים. אנשים פרטיים משכירים זה לזה מכונית, לוקחים טרמפים בתשלום כנהגי מוניות, משכירים דירות עבור תיירים ומשתמשים בנכסיהם שעד כה שימשו לאיכות חיים כבסיס נוסף להכנסה. האם זה טוב לכלכלה או שיש לאסור את זה ?