Skip to content

תגית: בתי-השקעות

לחזות את הנדל”ן – הם עושים את זה בכוונה או שהם באמת לא מצליחים

Posted in נדל"ן

אנחנו נוטים לחשוב שהם מקצוענים, הם הכי מבינים והם הם אלה שיודעים מה יהיה. אבל במבחן המציאות מסתבר שלא רק האנליסטים הזוטרים טועים, אפילו הבעלים,…