Skip to content

תגית: בנקים

הענק הירוק או למה צריך לאפשר לבנקים ליפול

Posted in משבר ומיתון

  יש הבדל מהותי בין משברים שנולדים במערכת הפיננסית לבין משברים שהם חלק ממחזור הגאות והשפל של הכלכלה. הפרופ’ כרמן ריינהארט וקנת רוגוף הוכיחו זאת…