Skip to content

תגית: איומים על הפנסיה

צעדים ראשונים בפנסיה – האיום המרכזי על חסכונות הפנסיה

Posted in פנסיה

כדי לחשב כמה כסף צריך כל אדם לחסוך משתמשים בהערכות לתוחלת החיים, לאחר שקובעים את תוחלת החיים הממוצעת לחישוב מעריכים מה היא העלות למחייה לאותה…